ПОРТМОНЕТА

ПОРТМОНЕТА

Първият портфейл датира от около 1690 година, когато навлизат в употреба книжните пари. Първите портмонета се изработват от кожата на крава или кон и имат едно отверстие. Днешният тип сгъващ се на две (или три) портфейл с множество малки и големи отверстия се появява на пазара през 1950-те с появата на първите кредитни карти.

                                                                                                                                                                                   от Уикипедия

Цена